Galeria

16 zdjęć

Udostępnij

Gmina Rejowiec Fabryczny

4.02.2019

Gmina Rejowiec Fabryczny

Budynek świetlicy wiejskiej i Ośrodka Zdrowia w Lisznie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Budynek Wielofunkcyjny w Kaniem

Gmina Rejowiec Fabryczny

Budynek Wielofunkcyjny w Wólce Kańskiej

Gmina Rejowiec Fabryczny

Centrum miejscowości Pawłów

Gmina Rejowiec Fabryczny

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem

Gmina Rejowiec Fabryczny

Hotel Regent w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Kościół parafialny w Kaniem

Gmina Rejowiec Fabryczny

Kościół parafialny w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Oczyszczalnia Ścieków w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Osiedle domków jednorodzinnych Kanie-Stacja

Gmina Rejowiec Fabryczny

Stawy rybne w miejscowości Kanie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny

Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny

Gmina Rejowiec Fabryczny

Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny

Gmina Rejowiec Fabryczny

Zrewitalizowane centrum miejscowości Krasne