O gminie

Gmina położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na północny zachód od miasta Rejowiec Fabryczny. Obszarowo zajmuje powierzchnię 88 km² i liczy około 5 000 mieszkańców. Jej zachodnia granica przebiega wzdłuż doliny Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna. Za wyjątkiem Pawłowa i Kaniego 15 miejscowości w gminie położonych jest wzdłuż głównych dróg. Przez teren gminy przebiega sieć połączeń drogowych i kolejowych zapewniających dobrą komunikację z innymi miejscowościami regionu.

Gospodarka gminy to głównie rolnictwo i leśnictwo. Użytki rolne zajmują tu 62% ogólnej powierzchni. Wśród upraw przeważają zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej.

W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna rozwija swoją działalność stowarzyszenie agroturystyczne, skupiające głównie rolników posiadających niewielkie obszarowo gospodarstwa. Inną ważną dziedziną gospodarki przed którą stoją spore możliwości i na które stawiają władze i mieszkańcy gminy jest przemysł bazujący na lokalnych złożach margli, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych i torfów.