Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 401 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,79 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji wkrótce.